Showing posts from March 15, 2015

ગૃહ વિભાગના

ગૃહ વિભાગના ગૃહ વિભાગના શાખાવાર ઠરાવો અને પરિપત્રો જોવા          અહી ક્લિક કરો

બાળકના નામની પાછળ પિતાના નામ ની જગ્યાએ માતાનું નામ લખાય તેનો પરિપત્ર વાલી સંમેલનનું કરવામાં આવતું આયોજન અને તેની સમજ

બાળકના શાળામાં ભણતું હોય અને પિતા નું અવસાન થયેલ હોય કે છુટેછેડા લીધેલ હોય,ત્યકતા હોય તો અને પિતા …

Load More That is All