નાટક

નમસ્કાર,
મિત્રો, અહીં મૂકવામાં આવેલ તમામ નાટક અન્ય બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી સંકલન કરીને લેવામાં આવેલ છે. તેમાં જ્યાં લેખકના નામ કે શાળાના નામ ઉપલબ્ધ હતા ત્યાં લખેલ છે. આ તમામ નાટકના કોપીરાઇટ જે તે લેખકના પોતાના છે. અહીં માત્ર શાળામાં બાળકો ભજવી શકે તે આશયથી મૂકેલ છે. તેમ છતાં કોઈપણ વ્યક્તિના કોપીરાઇટનો ભંગ થતો જણાય તો મારું ધ્યાન દોરવા વિનંતી.
આપ સૌના સાથ સહકારની અપેક્ષા સાથે...ભરત ચૌહાણ 
ભણતરનો ભાર સમજણ 

બાલ નાટિકાઓ 

દીપ સે દીપ જલે 

વૃક્ષ (એકાંકી) 

સંસાર  

એક અધૂરો ઇન્ટરવ્યૂ (એકાંકી) 

ન્યાય તો હજી બાકી જ છે ! 


ANK LEKHAN IN ENGLISH AND ROMAN STYLE

સંખ્યાક્રમવાચક અંક્લેખન અંગ્રેજી લિપિમાં  અને રોમન લિપિ માં...... 
મિત્રો, અહીં આપેલી PDF ફાઈલ જરૂર ડાઉનલોડ કરશો. જેના દ્વારા તમારા બાળકોને અંગ્રેજી અંકો ને રોમન માં કઈ રીતે લખવા તેનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મળશે.

Format. PDF

Size. 29 KB ONLY

To Download.......ClickHere
BAAL VARTA NO KHAJANO


GYAN VARDHAK ANE MULYA VARDHAK BAAL VAARTA NO KHAJANODOWNLOAD PDF FORMAT

CLICK HERE AND DOWNLOAD
 વધુ વૃક્ષો વાવો / વૃક્ષો બચાવો - સૂત્રો, વાક્યો સ્વરૂપે ચિત્રાત્મક રજૂઆત  (સ્લાઈડ શો) 

(ઘનશ્યામ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરો)

ચાલો જાણીએ ટ્રાફિકના નિયમો - ચિત્ર સાથે ત્રણ વિકલ્પની ક્વિઝ (સ્લાઈડ શો)

ચાલો જાણીએ ટ્રાફિકના નિયમો - પી.ડી.એફ. સ્વરૂપે 

ભારતીય ચલણી નાણું - ગઈકાલ અને આજ 

વિવિધ કંપનીની પંચ લાઈન / ટેગ લાઈન

રામાયણના પ્રસિદ્ધ ચિત્રો

રામાયણનાં પાત્રો 

મહાપુરુષોનો પરિચય : ચાલો જાણીએ મહાપુરુષો વિશે 

ભારતીય ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ : ભાગ - ૧ 

ભારતીય ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહ : ભાગ - ૨ 

મા તે મા : ચિત્રો સાથે સુવિચાર 

મા તે મા : ચિત્રો સાથે પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિના વાક્યો / સુવિચારો 

શિક્ષક મહિમા : રસિકભાઈ અમીન (શિક્ષકો માટે મનોમંથન કરવા જેવા સુવિચારો)

આપણા પક્ષીઓ : બાળકો માટે સરળ નિબંધો રંગબેરંગી ચિત્ર સાથે 

આપણા પ્રાણીઓ : બાળકો માટે સરળ નિબંધો રંગબેરંગી ચિત્ર સાથે 

આપણા શાકભાજી : નામ સાથે સ્પષ્ટ અને સુંદર ચિત્ર 

આપણા સ્મારકો : સ્મારકોની કથા ચિત્ર સ્વરૂપે 

પ્રાણીઓ અને તેના પદ ચિહ્નો 

ગુજરાતની નદીઓ : જાણીતી અને અજાણી 

બાલ રમતો (કુલ ૫૨ રમતોની વિગતે સમજ)

બાલ ઉત્સવ (બાલમેળાની વિગતે ચર્ચા પ્રવૃત્તિ સાથે)

પુસ્તક સમીક્ષા (બુક રિવ્યુ) ના સોપાનો : કીર્તિકુમાર ગુર્જર  

મહાત્મા ગાંધી : ફોટોગ્રાફ સાથે માહિતી : સ્લાઈડ શો : ચંદ્રેશ જોશી  

સ્વામી વિવેકાનંદ : ફોટોગ્રાફ સાથે માહિતી : સ્લાઈડ શો : ચંદ્રેશ જોશી  

રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી : સચિત્ર (માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 

Post a Comment